فهرست بستن

ماتیچ: مشکل ما در بازی با اورتون، عدم وجود یک رهبر در ترکیب تیم بود؛ خودم را مسئول شکست تیم می دانم

هافبک صربستانی شیاطین سرخ، در مورد شکست تحقیر آمیز تیمش در مقابل اورتون، صحبت کرد. طرفداری – نمانیا ماتیچ، هافبک با تجربه شیاطین سرخ، مسئولیت…