فهرست بستن

ماه: می 2019

دیدار اساتید با رهبر انقلاب| صادقی: دانشگاه تهران جولانگاه نزاع‌های سیاسی شده/ زد و بندهای سیاسی حاکم بر دانشگاه‌ها و وزارت علوم

استاد دانشگاه تهران با اشاره به زد و بندهای سیاسی حاکم بر دانشگاه ها و وزارت علوم، گفت: متاسفانه این زد و بندها حتی اجازه…